Breaking News

Wie zijn wij

Officieel is de Marokkaanse stichting Almohsinin  begin jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht om de belangen van de Marokkaanse moslimgemeenschap in Oosterhout te behartigen. De vereniging was echter veel eerder actief om voor de moslimgemeenschap een ruimte aan te bieden waarin ze hun religie konden belijden. Zie hiervoor kopje terug in de tijd.

Na een tijd achter de rug te hebben van verhuizingen is het eindelijk zover voor een definitieve locatie van de moskee Almohsinin binnen de gemeente Oosterhout. In dit proces is de huidige bestuur ontstaan. Een bestuur van jong en oud.

Dit bestuur heeft zich ten taak gesteld om niet alleen de fysieke omgeving van de moskee te veranderen, maar ook de positie van moskee binnen het maatschappelijk veld. Zo organiseert moskee Almohsinin activiteiten voor allerlei soorten doelgroepen onder andere scholen, kerken en nog veel meer. Wij zijn van mening dat in een tijd waarin iedereen van alles over de Islam vindt, ook de moskee als vertegenwoordiger van de moslimgemeenschap haar stem moet laten horen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dient te nemen. Wij kiezen er dan ook bewust voor om de vereniging die voornamelijk intern georiënteerd was, actief naar buiten te laten treden.

Ons bestuur bestaat momenteel uit 6 bestuursleden. De bestuursleden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid binnen het bestuur. Wij vergaderen wekelijks over de gang van zaken in de moskee. Een belangrijk wekelijks terugkerend agendapunt van de bestuursvergadering is momenteel  ‘’de jongeren zijn de toekomst’’.

Wij zijn er om de belangen van de vereniging te dienen zowel binnen de moskee als daarbij. Wij streven er naar om open en transparant te zijn in ons handelen. Indien u ergens mee zit, dan kunt u altijd één van de bestuursleden aanspreken in de moskee. Indien u liever via de email wilt communiceren dan kan dat ook.

Wassalam aleikum,

Geef Je Mening